Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Rožnov pod Radhoštěm / Ředitel/ka mateřské školy

Ředitel/ka mateřské školy

Zaměstnavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm
Platové ohodnocení: 29 740 – 34 930 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.8.2020 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Požadavky:
" splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu;
" znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;
Náležitosti písemné přihlášky:
" formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
" jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
" datum narození uchazeče;
" kontakty na uchazeče (e-mail, telefon, mobil);
" místo trvalého pobytu uchazeče;
" korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).
K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
" doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu; popřípadě vysvědčení o maturitní zkoušce);
" doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe a s uvedením konkrétního pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
" strukturovaný profesní životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče);
" koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4, opatřené datem a podpisem uchazeče) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce, v níž uchazeč:
- definuje vizi a dlouhodobé cíle rozvoje školy navazující na hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ a dílčí cíle školy v horizontu 2 až 3 let,
- popíše svou představu zlepšení podmínek pro pedagogickou práci,
- představí nastavení vnitřní kultury školy, která má dopad na vzdělávání,
- definuje systém profesní podpory pedagogických pracovníků a stabilizace kvalitního pedagogického sboru,
- charakterizuje způsoby řízení a odměňování zaměstnanců, které má v úmyslu na škole uplatnit,
- popíše, jak hodlá využívat mimorozpočtové zdroje k rozvoji školy;
" výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
" lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).
" písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, podepsaný uchazečem.
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty lze podat v termínu do 31. 3. 2020 včetně, a to
" prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb - nejpozději dne 31. 3. 2020) adresovanou na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor školství a sportu, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, nebo
" osobně na podatelnu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, Rožnov p. R. (rozhoduje razítko podatelny městského úřadu - datum podacího razítka nejpozději dne 31. 3. 2020).
Obálku označte slovy: KONKURSNÍ ŘÍZENÍ MŠ 1. máje 1153 - NEOTVÍRAT.

Kontakt

Kontaktní osoba:

Referenční číslo ÚP: 18045900759
Poslední aktualizace: 6.2.2020

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 19.2.2020.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů