Hledat zaměstnání

Tiskový/á mluvčí

Zaměstnavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm
Platové ohodnocení: 21 260 – 31 240 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.4.2020 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

I. Náplň práce:
" zajišťuje oboustranné komunikační prostředí mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a širokou veřejností, zejména ve vztahu k zástupcům médií (deníky, zpravodaje, televize, rádia…)
" vytváří tiskové zprávy, připravuje a vede tiskové konference
" zajišťuje mediální výstupy, korektury, monitoring médií
" zodpovídá za PR (public relations) a pozitivní obraz města v rámci interní a externí komunikace s ohledem na cílové skupiny (občané, správní celky, média, odborná veřejnost…)
II. Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm.
III. Předpoklady pro jmenování vedoucího úředníka:
Uchazeč musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/2002 Sb., ze dne
13. června 2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
IV. Další požadavky pro vznik pracovního poměru úředníka:
" ukončené vysokoškolské vzdělání (zaměření na mediální a komunikační studia případně žurnalistiku)
" vynikající komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
" organizační schopnosti, příjemné vystupování a flexibilita
" praxe v mediální oblasti, všeobecný přehled o činnosti samospráv
" znalost cizího jazyka vítána
" řidičské oprávnění skupiny B, základní znalost práce na PC
" jazyková způsobilost v českém jazyce, stylistické a vyjadřovací schopnosti
" orientační znalost města Rožnov pod Radhoštěm
V. Přihláška do výběrového řízení
Přihláška zájemce o zaměstnání musí obsahovat:
" jméno, příjmení, titul zájemce
" datum a místo narození zájemce
" státní příslušnost zájemce
" místo trvalého pobytu zájemce
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
" datum a podpis zájemce.
VI. Požadované doklady
K přihlášce do výběrového řízení zájemce připojí tyto doklady:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, telefonní a emailový kontakt,
" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaným domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" motivační dopis.
VII. Platová třída
Druh práce, na který je výběrové řízení vyhlášeno, je zařazen do desáté platové třídy.
VIII. Podání přihlášek
Přihlášky se podávají písemně poštou nebo podáním na podatelně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na adrese:
Městský úřad
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v obálce s označením "NEOTVÍRAT - Přihláška do výběrového řízení na pozici tiskový mluvčí ".
Termín předložení přihlášek do 20.02.2020 do 14:00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit.
Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 u vedoucí odboru kanceláře starosty Ing. Mgr. Veroniky Janíkové, kancelář č. dveří 218, telefon č. 571 661 134.

Kontakt

Kontaktní osoba:

Referenční číslo ÚP: 18046320769
Poslední aktualizace: 6.2.2020

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 19.2.2020.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů