Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Rožnov pod Radhoštěm / Vedoucí úředník odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy

Vedoucí úředník odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy

Zaměstnavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm
Platové ohodnocení: 24 770 – 36 470 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.4.2020 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

I. Náplň práce:
" zodpovídá za tvorbu, řízení a rozvoj systému kvality
" komplexně zajišťuje a uplatňuje principy managementu kvality
" řídí, koordinuje a usměrňuje činnost oddělení správních činností a činnosti personální a mzdové agendy
II. Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm.
III. Předpoklady pro jmenování vedoucího úředníka:
Uchazeč musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/2002 Sb., ze dne
13. června 2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
IV. Další požadavky pro jmenování vedoucího úředníka:
" vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu studijním programu (se zaměřením na management, andragogiku - výhodou)
" znalost platné právní úpravy vztahující se k prováděné činnosti
" znalost nástrojů kvality
" dobrá orientace v systémech řízení
" analytické schopnosti, velmi dobré komunikační, organizační a vyjednávací dovednosti
" nadstandardní uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
" praxe v oblasti státní správy a samosprávy výhodou.
V. Přihláška do výběrového řízení
Přihláška zájemce o zaměstnání musí obsahovat:
" jméno, příjmení, titul zájemce
" datum a místo narození zájemce
" státní příslušnost zájemce
" místo trvalého pobytu zájemce
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
" datum a podpis zájemce
VI. Požadované doklady:
K přihlášce do výběrového řízení zájemce připojí tyto doklady:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaným domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
" doklad o splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem (č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
VII. Platová třída:
Druh práce, na který je výběrové řízení vyhlášeno, je zařazen do dvanácté platové třídy.
VIII. Podání přihlášek
Přihlášky se podávají písemně poštou nebo podáním na podatelně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na adrese:
Městský úřad
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v obálce s označením "NEOTVÍRAT - Přihláška do výběrového řízení na pozici vedoucího odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy"
Termín předložení přihlášek do 21.02.2020 do 14:00 hod..
Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty.
Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, u vedoucího úřadu Mgr. Romana Hepa, kancelář
č. 311, telefon č. 571 661 106.

Kontakt

Kontaktní osoba:

Referenční číslo ÚP: 18046340751
Poslední aktualizace: 6.2.2020

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 19.2.2020.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů