Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Rožnov pod Radhoštěm / Strážník městské policie

Strážník městské policie

Zaměstnavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm
Platové ohodnocení: 20 890 – 30 730 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Druh práce: zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii a dalších souvisejících zákonů.
Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm a obce, se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Povinné předpoklady pro výkon práce strážníka městské policie:
Strážníkem městské policie se může stát fyzická osoba, která splňuje tyto předpoklady:
" je státním občanem České republiky
" dosáhla věku 21 let
" středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
" je bezúhonná podle § 4 (1)a zákona č. 553/1991 Sb.
" je spolehlivá podle § 4 (1)b zákona č. 553/1991 Sb.
" je zdravotně způsobilá podle § 4(1)d zákona 553/1991 Sb.
Další předpoklady pro výkon práce strážníka městské policie (seřazeno dle důležitosti) :
" držitel osvědčení pro výkon strážníka (školení zajistí město)
" řidičský průkaz skupiny B
" zbrojní průkaz sk. D výhodou
" znalost a praktická dovednost práce na PC (MS Office, Internet) výhodou
Přihláška do výběrového řízení
Přihláška zájemce o zaměstnání musí obsahovat:
" jméno, příjmení, titul zájemce
" datum a místo narození zájemce
" státní příslušnost zájemce
" místo trvalého pobytu zájemce
" číslo občanského průkazu
" telefonní číslo zájemce a emailová adresa uchazeče
" datum a podpis zájemce
Požadované doklady
K přihlášce do výběrového řízení zájemce připojí tyto doklady:
" životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
" čestné prohlášení o spolehlivosti a bezúhonnosti ne starší 3 měsíce
" Zasláním požadovaných dokladů nebo předáním dokladů na podatelně městského úřadu bere uchazeč na vědomí, že město (městská policie) je oprávněno v souladu s § 4b odst. (4) oprávněno vyžádat si k uchazeči opis z evidence přestupků k osobě uchazeče
Platová třída
Druh práce, na který je výběrové řízení vyhlášeno, je zařazen do 8 platové třídy.
Podání přihlášek
Přihlášky se podávají písemně v uzavřené obálce poštou nebo podáním na podatelně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na adresu:
k rukám
Bc. Aleš Pilař
Ředitel
Městská policie
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
NA OBÁLCE JE NUTNÉ UVÉST TEXT : "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - STRÁŽNÍK - NEOTVÍRAT"
Výběrové řízení se bude skládat ze čtyř částí:
1. fyzických testů a pohybové průpravy (ověření fyzické zdatnosti a pohybových dovedností, plavání)
2. ústního pohovoru
3. psychologického vyšetření
4. zdravotní prohlídky
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení emailem.
Informace k pracovnímu poměru
Uchazeči se po přijetí k Městské policii Rožnov pod Radhoštěm stávají zaměstnanci města Rožnova pod Radhoštěm. Pokud nejsou držiteli osvědčení pro výkon strážníka, budou nejprve zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu. Lektoři střediska vzdělávání a volnočasových aktivit je připravují na povolání strážníka. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV ČR č. 418/2008 Sb.
V rámci přípravného kurzu je zabezpečen také výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.
V závěru kurzu absolvují čekatelé zkoušku odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává ministerstvo strážníkovi osvědčení o splnění stanovených odborný

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Aleš Pilař
E-mail: ales.pilar@roznov.cz

Referenční číslo ÚP: 18343600743
Poslední aktualizace: 5.3.2020

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 4.4.2020.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů